ارزیابی واحدهای فناور مرکز قاین جهت تمدید و ارتقا به رشد از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد

ارزیابی واحدهای فناور مرکز قاین جهت تمدید و ارتقا به رشد از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد

ارزیابی واحد های فناور مرکز رشد قاین جهت ارتقا به رشد و تمدید مهلت استقرار در مرحله رشد از طریق ویدئو کنفراس با مهندس خالدی مسئول ارزیابی واحد های فناور پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در چند نوبت برگزار گردید ،در این ارزیابی ها واحد های فناور پردازه گستران قهستان به مدیر عاملی اسماعیا رمضانی،زیست سپیدان حیات پایا به مدیر عاملی مهدی رستمی ،آذر مهر پردازش قهستان به مدیر عاملی سید ایمان فیض بخش ،جهت تمدید مهلت استقرار در مرحله رشد و ادامه استفاده از خدمات مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

همچنین هسته های فناور کنترل صنعت سورنا(نیم ولت الکترونیک) ،یزدان پترگان آریا نیز در مراحل مختلف جهت ارتقا به رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند که در شورای فناوری مرکز رشد واحد های فناور قاین این ارزیابی ها بررسی و با ارائه گزارش و اطلاعات توسط مدیران واحد های فناور به تصویب شورای خواهد رسید.

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری تان شوید و یا ثبت نام کنید.

اطلاعیه ها

بیست و چهارمین هم فکر قاین
فراخوان امریه سربازی
سمینار آشنایی با علم صنعت انیمیشن
همایش دانشگاه کارآفرین