آرشیو خبرها


اطلاعیه ها

پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی (اٌکام) قاین
برگزاری اولین ایده شو سلامت قاین
رویداد جشن کارآفرینی دانش آموزی
 نمایشگاه تابستانی کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان قائن