ماموریت های مرکز رشد واحدهای فناور قاین در جهت رسیدن به توسعه علمی وفناوری شهرستان ومنطقه عبارتند از:تامین فضای لازم جهت شروع بکار هسته ها و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان ـ تسریع در روند تجاری سازی محصولات فناوران ـ ایجاد بستری مناسب جهت جذب و استقرار واحدهای فناور ـ ایجاد پیوند میان دانشگاه ها ، مراکز فناوری و صنایع ـ کمک به ایجاد شرکت های دانش بنیان ـ جهت دهی تحقیقات پژوهشی با هدف تولید محصولات دانش بنیان...

مرکز رشد واحدهای فناور قاین

آدرس: خراسان جنوبی - شهرستان قاینات -شهر قاین - چهار راه کشاورزی - طبقه دوم ساختمان شماره 2 جهاد

ایمیل: mohsenbroomand@yahoo.com

تلفن: 056-32527197-8

فکس: 056-32527197