کارگاه آموزشی خلاقیت و ایده پردازی کارآفرینی برگزار گردید

کارگاه آموزشی خلاقیت و ایده پردازی کارآفرینی برگزار گردید

کارگاه ایده پردازی و خلاقیت کارآفرینی مرکز رشد واحد های فناور قاین با همکاری آموزشکده فنی امام خمینی (ره)قاین صبح چهار شنبه مورخ 1398/2/25 در محل سالن جلسات سازمان هلال احمرشهرستان ،با حضور بیش از 100 نفر ازدانشجویان و علاقمندان به این مبحث برگزار گردید.

مهندس وثوقی مدیر مرکز رشد واحد های فناور قاین در ابتدای این جلسه ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان و حاضرین گرامی خلاقیت و نوآوری را یکی از اصول اصلی  کارآفرینی و کسب و کار موفق دانست و عنوان کرد؛ حضور در این کارگاه ها وآشنایی با تعاریف و تکنیک های مورد نظر می تواند کمک بزرگی برای شروع کسب و کار و خلق ایده باشد.

ایشان در ادامه از همکاری های خوب سازمان هلال احمر شهرستان با مجموعه مرکز رشد واحد های فناور قاین تقدیر و تشکر نمود و کارگاه با تدریس مهندس محسن سلیمی فرد فعال عرصه کسب و کار آغاز کار کرد.

مهندس سلیمی فرد در ابتدا به معرفی خود پرداخت و با تکنیک های مختلف سعی بر شکستن یخ دانشجویان و حاضرین جهت شرکت در مباحث خود نمود ایشان مهم ترین ویژگی کارآفرینان خلاقیت و نوآوری دانست وتعریف خلاقیت را، خلق یک چیز از چیز دیگری بیان کرد به طوری که فارغ از قالب و ورش های گذشته باشد، خلاقیت مهارت دیدن چیزهایی است که وجود ندارند. سلیمی فرد عنوان کرد با توجه به ارتباط دو سویه خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی می توان گفت که خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی هستند.

مدیر عامل شرکت فناور ایسا پارس کارگاه را حول محور سه بحث خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی پیش برد و در مبحث اول به بحث کارآفرینی پرداخت و اینگونه تعریف نمود که ؛

کارآفرینی عبارتست از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها.  کارآفرینان به عنوان کسانی که می توانند با ابتکار و نوآوری ترکیبات جدیدی از منابع، فرصت ها و نیازها را خلق کنند در خط مقدم تولید ثروت، توسعه اقتصادی و فن آوری در حال حرکت است.همچنین در تعریفی دیگر ایشان کارآفرینی را فرآیند خلق چیزی با ارزش و متفاوت، از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی، همراه با خطر مالی، روانی و اجتماعی، به منظور دریافت پاداش های مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله عنوان نمود و افزود کارآفرینی به عنوان یک تسریع کننده، جرقه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. او چهار دسته از عوامل را برای ظهور کارآفرینی مهم برشمورد.

 • عوامل اقتصادی: مزیت های بازار و فراهم بودن سرمایه
 • عوامل غیراقتصادی: مقبولیت کارآفرینی (فرهنگی)،تحرکات اجتماعی، امنیت و عواملی همچون طبقه اجتماعی، قدرت و کنترل
 • عوامل روان شناختی: نیاز به توفیق، انگیزه ها و مخاطره پذیری
 • ترکیب عوامل تولید: به منظور ایجاد تغییر درتولید محصولات و خدمات

 لیبنشتاین کسی را کارآفرین می داند که با اجتناب از بی کفایتی هایی که دیگران دارند، به کامیابی دست می یابد. وِیِژگی عمده دیدگاه وی آن است که تاکید می ورزد در دنیای واقعیات، کامیابی استثنا و شکست قاعده می باشد.از نظر وی کارآفرین، کسی است که یکی از فعالیتهای ذیل را انجام دهد:

 • بازارها را یکپارچه و مرتبط سازد.
 • خلاءها و شکاف های بازار را پر نماید.
 • با صرف وقت، خود را درگیر تغییرات ساختاری و سازمانی نماید.
 • کلیه عوامل را برای تولید و بازاریابی یک محصول مهیا نماید.

مهندس سلیمی فرد کارآفرینان را موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه دانست که در یک محیط رقابتی و شرایط عدم تعادل،با بکارگیری فناوری های جدید و شیوه های نوین، سریع تر و کم هزینه تر نیازهای جامعه را به نحو احسن برآورده می سازد و آن را به حرکت درمی آورند و توسعه می بخشند.ایشان کارآفرین را عاشق کسب و کار خواند که خودرا وقف کارش می کند و توانایی پیاده کردن رویاها در کمترین زمان ممکن و اتلاف کم زمان و تعهد بالا در خصوص اجرا و مشارکت در کار دارند و همچنین افزود پولدار شدن لزوما محرک کارآفرینان نیست، میزان درآمد سنگ ترازوی آنان است.

خلاقیت موضوع بعد مطرح شده توسط محسن سلیمی فرد بود که اینگونه خلاقیت را تعریف نمودخلاقیت فرآیندی است که قابل توسعه و بهسازی است ایشان مهمترین ویژگی کارآفرینان خلاقیت و نوآوری دانست و کارآفرینان را افرادی خلاق و نوآور خواند که دارای قدرت و قابلیت ذهنی بالایی در شناسایی و بررسی مسائل و موضوعات پیرامون خود می باشند وافزود کارآفرینان در برخوردبا مسائل ابعاد گسترده تری را در نظر می گیرند و واقعیت هایی را در می یابند که دیگران بدان توجه ندارند.کارآفرینان دارای تفکر واگرا مقابل واگرا میباشند، این افراد در فکر و عمل خود با دیگران متفاوت عمل کرده و از عادات دوری کرده و روش های نوین را به کار میگرند و برای یک مساله گزینه های فراوانی را درنظر میگیرند. ایشان به این نکته اشاره نمود که تفکر واگرا وقتی با خلاقیت مترادف است که منجر به نتیجه مثبت وثمر بخش شود.

مدرس کسب و کار به چند مورد از ویژگی های خلاقیت پرداخت و افزود؛خلاقیت فرآیندی فکری و روانی است و محصول خلاقیت(پدیده ای نو و جدید) می تواند به شکل یک اثر، یک ایده، یک راه حل، یک شئ و یا هرچیز دیگر ظهور کند، محصول خلاقیت اثری است که علاوه بر تازگی دارای ارزش نیز باشد.خلاقیت یک توانایی عمومی است و درهمه افراد کم و بیش وجود دارد.خلاقیت قابل پرورش است و با محیط اجتماعی و فرهنگی ارتباط مستقیم دارد.

مهندس سلیمی فرد عنوان کرد موانع زیادی وجود دارد که مانع از خلاقیت افراد می گردد، به طور کلی موانع خلاقیت به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می شوند:که موانع فردی ،محیطی،اجتماعی،سازمانی،اقتصادی،فرهنگی،تاریخی،و... از جمله موانع بر سر راه دانست. ایشان در مبحث آخر خود به بحث نوآوری پرداخت و عنوان کرد به کارگیری ایده های نو ناشی از خلاقیت که میتواند به صورت یک محصول یا خدمت جدید با روشی برای انجام کارها باشد را نوآوری گویند. و نوآوری را تبدیل خلاقیت به عمل و یا نتیجه دانست. وهمچنین نوآوری را فرآیندی خواند که کارآفرینان توسط آن فرصتها را به ایده های قابل عرضه به بازار تبدیل می کنندو به کمک این ابزار است که آنها به تغییرات شتاب می بخشند.

سلیمی فرد افزود ،فرآیند نوآوری چیزی بیش از یک ایده خوب است.سرچشمه ایده اهمیت دارد و نقش اندیشه خلاقانه ممکن است در آن توسعه، حیاتی باشد. میان ایده ای که از اندیشه پردازی صرف می آید و ایده ای که حاصل اندیشه بسط یافته، پژوهش، تجربه و کار است تفاوت فراوان می باشد.

نوآوری فرآیندی است که از تصور شروع و به انتشارتجاری محصول یا خدمت جدید ختم میشود. معمولا نوآوری به صورت اقدامات متوالی یا مراحل پیاپی صورت می گیرد. برای اینکه فرآیند نوآوری موفقیت آمیز به اجرا درآید باید مراحل این فرآیند به ترتیب در سازمان رخ دهد. این مراحل عبارتند از:

 • نیاز به تغییر و نوآوری زمانی که افراد نسبت بهدعملکرد فعلی خود ناراضی هستند.
 • ارائه نظر یا ایده جدید برای انجام دادن کارها که می تواند به صورت الگو، طرح یا برنامه باشد.
 • پذیرفتن نظر یا ایده مطرح شده توسط مسئولین،مدیران و یا تصمیم گیرندگان
 • اجرای ایده، روش یا رفتار جدید توسط اعضاءسازمان
 • تخصیص منابع انسانی لازم

ایشان در انتها به موانع که سبب می شود فرآیند نوآوری با مشکلات جدی مواجه شوداشاره کرد و به چند نمونه آن اشاره نمود.

 • عدم تشویق و حمایت از پیشتازان و حامیان نوآوری
 • دسترسی نداشتن به منابع و امکانات و تجهیزات
 • نداشتن وقت آزاد برای فکر کردن درباره ایده نو
 • دست به دست گرداندن پیشنهادهای جدید و فقدان سیستم پیشنهادی بی نام
 • عدم آگاهی از معیارهای ارزیابی ایده های نو
 • اطلاعات بیش از حد
 • مبارزات و سیاست بازیهای سازمانی
 • افق زمانی کوتاه مدت برای سودآوری

 

این کارگاه در ساعت 12:45به کار خود پایان داد.

 

 

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری تان شوید و یا ثبت نام کنید.

اطلاعیه ها

بیست و چهارمین هم فکر قاین
فراخوان امریه سربازی
سمینار آشنایی با علم صنعت انیمیشن
همایش دانشگاه کارآفرین