اولین استارتاپ دانش آموزی قاینات

۰۸/اسفند/۱۳۹۶
314

زمان 1396/12/10

مکان مرکز رشد واحد های فناور قاین

اطلاعیه ها

برگزاری همفکر قاین(موضوع: شهر هوشمند)
برگزاری اولین ایده شو سلامت قاین
برگزاری دومین همفکر قاین 14 آذر
رویداد جشن کارآفرینی دانش آموزی