مرکز رشد واحدهای فناور قاین | کار گاه تدوین بیزینس مدل(BM)

کار گاه تدوین بیزینس مدل(BM)

۰۹/آذر/۱۳۹۶
317

کار گاه تدوین بیزینس مدل(BM)

زمان -شنبه1396/9/11ساعت 9الی13

مکان-قاین چهارراه کشاورزی -مرکز رشد واحدهای فناور قاین

 

اطلاعیه ها

کارگاه خلاقیت ، ایده پردازی ، کارآفرینی
دومین استارتاپ دانش آموزی طرح اتاق کارآفرینی مدارس سپهر و مرکزرشد واحدهای فناور قاین
 اولین استارتاپ ویکند شهرستان قاین
نمایشگاه کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان قاین