مرکز رشد واحدهای فناور قاین | دومین رویداد بوت کمپ کارآفرینی قائنات

دومین رویداد بوت کمپ کارآفرینی قائنات

۰۸/آذر/۱۳۹۶
328

لینک خبر

ثبت نام

اطلاعیه ها

کارگاه خلاقیت ، ایده پردازی ، کارآفرینی
دومین استارتاپ دانش آموزی طرح اتاق کارآفرینی مدارس سپهر و مرکزرشد واحدهای فناور قاین
 اولین استارتاپ ویکند شهرستان قاین
نمایشگاه کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان قاین