مرکز رشد واحدهای فناور قاین | کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت ها دانش بنیان

کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت ها دانش بنیان

۰۸/آبان/۱۳۹۶
342

سر فصل ها :

آشنایی با مولفه های نظام نوآوری در حمایت از شرکت های نوآور و فناور

سصح های مختلف شرکت های دانش بنیان و شیوه احراز صلاحیت این شرکت ها 

قانون دانش بنیان*مزایا*حمایت ها و نظاماجرایی

نحوه دانش بنیان شدن یا حرکت به سمت دانش بنیان برای شرکت های بزرگ تولیدی در حال فعالیت

مدرس جناب آقای مهندس مظلوم زاده (مدیر امور موسسات دانش بنیان پارک علم وفناوری خراسان رضوی)

زمان: چهارشنبه 1396/8/10ساعت9:00

مکان:جهار راه کشاورزی طبقه 2ساختمان شماره 2جهاد مرکز رشد واحد های فناور قاین

 

اطلاعیه ها

کارگاه خلاقیت ، ایده پردازی ، کارآفرینی
دومین استارتاپ دانش آموزی طرح اتاق کارآفرینی مدارس سپهر و مرکزرشد واحدهای فناور قاین
 اولین استارتاپ ویکند شهرستان قاین
نمایشگاه کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان قاین