کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین تامین اجتماعی(مرکز رشد واحدهای فناور قاین با همکاری تامین اجتماعی قاین)

۲۴/مهر/۱۳۹۶
149

پنل اول :آشنایی با سازمان تامین اجتماعی

پنل دوم:قوانین مربوط به کارفرمایان

پنل سوم:قوانین مربوط به تعهدات سازمان

اطلاعیه ها

چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی و چهارمین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی
کار گاه تدوین بیزینس مدل(BM)
دومین رویداد بوت کمپ کارآفرینی قائنات
کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت ها دانش بنیان