بیست و چهارمین هم فکر قاین

۰۳/بهمن/۱۳۹۸
434

چگونگی خلق کسب و کار

مدرس مهندس خیام احمدی

زمان: شنبه 98/11/12

مکان :سالن جلسات مرکز رشد واحدهای فناور قاین

لینک ثبت نام :

بیست و چهارمین همفکر قاین

https://evand.com/events/بیست-و-چهارمین-همفکر-قاین-9529486

https://evand.com/events/بیست-و-چهارمین-همفکر-قاین-9529486https://evand.com/events/بیست-و-چهارمین-همفکر-قاین-9529486

اطلاعیه ها

نگاهی گذرا به زندگی خواجه نصیـرالدیـن طوسی به همراه تصاویری از محل زندگیش در قاین
آگهی فراخوان شناسایی و جذب کلینیک کسب و کار خراسان جنوبی
فراخوان جذب امریه سربازی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش