سمینار آشنایی با علم صنعت انیمیشن

۱۲/آذر/۱۳۹۸
324

زمان چهارشنبه 13/9/98 ساعت 16:30

مکان: سالن جلسات مرکز رشد واحدهای فاور قاین

اطلاعیه ها

بیست و چهارمین هم فکر قاین
فراخوان امریه سربازی
سمینار آشنایی با علم صنعت انیمیشن
همایش دانشگاه کارآفرین