همایش دانشگاه کارآفرین

۱۲/آذر/۱۳۹۸
393

زمان: 6آذر ماه 98

مکان: سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

اطلاعیه ها

بیست و چهارمین هم فکر قاین
فراخوان امریه سربازی
سمینار آشنایی با علم صنعت انیمیشن
همایش دانشگاه کارآفرین