هجدهمین همفکر قاین با موضوع صنعت ماشینکاری

۰۳/اردیبهشت/۱۳۹۸
61

هجدهمین همفکر قاین با موضوع صنعت ماشینکاری

زمان چهارشنبه1398/2/4 ساعت18:00 الی 19:30

مکان:دانشگاه بزرگمهر قاینات اتاق 202

مدرس :مهندس قریشی

اطلاعیه ها

نهمین جشنواره کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان قاین
33مین دوره جشنواره بین‌المللی خوارزمی و21مین دوره جشنواره جوان خوارزمی
کارگاه آموزشی خلاقیت و ایده پردازی کارآفرینی
هجدهمین همفکر قاین با موضوع صنعت ماشینکاری