پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی (اٌکام) قاین

۲۷/بهمن/۱۳۹۷
92

پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی (اٌکام) قاین

زمان: دوم اسفند ماه 1397

مکان : دانشگاه بزرگمهر قاینات

برگزار کنندگان :

                     اتاق کار آفرینی مدارس                    

مرکز رشد واحدهای فناور قاین -بنیاد توسعه فرهنگی سپهر

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی خلاقیت و ایده پردازی کارآفرینی
هجدهمین همفکر قاین با موضوع صنعت ماشینکاری
پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی (اٌکام) قاین
برگزاری اولین ایده شو سلامت قاین