پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی (اٌکام) قاین

۲۷/بهمن/۱۳۹۷
370

پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی (اٌکام) قاین

زمان: دوم اسفند ماه 1397

مکان : دانشگاه بزرگمهر قاینات

برگزار کنندگان :

                     اتاق کار آفرینی مدارس                    

مرکز رشد واحدهای فناور قاین -بنیاد توسعه فرهنگی سپهر

اطلاعیه ها

بیست و چهارمین هم فکر قاین
فراخوان امریه سربازی
سمینار آشنایی با علم صنعت انیمیشن
همایش دانشگاه کارآفرین