نمایشگاه تابستانی کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان قائن

۱۴/شهریور/۱۳۹۷
65

نمایشگاه تابستانی کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان قائن 14 و 15 شهریور در قالب طرح اتاق کارآفرینی مدارس برگزار می شود.

اطلاعیه ها

 نمایشگاه تابستانی کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان قائن
کارگاه آموزشی طراحی وب سایت واپلیکیشن(اندرویدوios)
کارگاه خلاقیت ، ایده پردازی ، کارآفرینی
دومین استارتاپ دانش آموزی طرح اتاق کارآفرینی مدارس سپهر و مرکزرشد واحدهای فناور قاین