کارگاه آموزشی طراحی وب سایت واپلیکیشن(اندرویدوios)

۱۰/شهریور/۱۳۹۷
65

مرکز رشد واحد های فناور قاین با استفاده از تخصص شرکت دانش بنیان آذر مهر پردازش قهستان برگزار می کند:

کارگاه آموزشی طراحی وب سایت واپلیکیشن(اندرویدوios)

بدون نیاز به دانش کدنویسی

 

اطلاعیه ها

 نمایشگاه تابستانی کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان قائن
کارگاه آموزشی طراحی وب سایت واپلیکیشن(اندرویدوios)
کارگاه خلاقیت ، ایده پردازی ، کارآفرینی
دومین استارتاپ دانش آموزی طرح اتاق کارآفرینی مدارس سپهر و مرکزرشد واحدهای فناور قاین