اولین استارتاپ ویکند شهرستان قاین

۳۱/تیر/۱۳۹۷
273

مرکز رشد واحد های فناور شهرستان قاین و بنیاد توسعه فرهنگی سپهر  اولین استارتاپ ویکند شهرستان قاین را برگزار می نماید.

پیش رویداد 11 مرداد ماه 1397 رویداد اصلی 17 تا 19 مرداد ماه 1397

محل برگزاری : بلوار دانشگاه ،دانشگاه پیام نور قاین

اولین استارتاپ ویکند قاین

اطلاعیه ها

پانزدهمین همفکر قاین (مدل سازی هزینه ها و درآمد ها)برای استارتآپ ها
پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی (اٌکام) قاین
برگزاری اولین ایده شو سلامت قاین
رویداد جشن کارآفرینی دانش آموزی