خط مشی مرکز رشد واحدهای فناور قاین : این مرکز علم وفناوری می کوشد تا با یاری خداوند متعال و استفاده از ظرفیت و پتانسیل شهرستان و همچنین حمایت و پشتیبانی از فناوری های مختلف و تولیدات دانش بنیان ، زمینه توسعه علمی و فناوری در شهرستان ایجاد نماید.ماموریت های مرکز در جهت رسیدن به این مهم عبارتند از: تامین فضای لازم جهت شروع بکار هسته ها و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان٬ تسریع در روند تجاری سازی محصولات فناوران٬ ایجاد بستری مناسب جهت جذب و استقرار واحدهای فناور٬ ایجاد پیوند میان دانشگاه ها ، مراکز فناوری و صنایع٬ کمک به ایجاد شرکت های دانش بنیان از طریق مرکز٬ جهت دهی تحقیقات پژوهشی با هدف تولید محصولات دانش بنیان

تازه ها

اطلاعیه ها

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
جشنواره برترین های فناوری نانو
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایران
چهارمین همایش ملی زعفران، آبان ۹۴