کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت ها دانش بنیان

۰۸/آبان/۱۳۹۶
184

سر فصل ها :

آشنایی با مولفه های نظام نوآوری در حمایت از شرکت های نوآور و فناور

سصح های مختلف شرکت های دانش بنیان و شیوه احراز صلاحیت این شرکت ها 

قانون دانش بنیان*مزایا*حمایت ها و نظاماجرایی

نحوه دانش بنیان شدن یا حرکت به سمت دانش بنیان برای شرکت های بزرگ تولیدی در حال فعالیت

مدرس جناب آقای مهندس مظلوم زاده (مدیر امور موسسات دانش بنیان پارک علم وفناوری خراسان رضوی)

زمان: چهارشنبه 1396/8/10ساعت9:00

مکان:جهار راه کشاورزی طبقه 2ساختمان شماره 2جهاد مرکز رشد واحد های فناور قاین

 

اطلاعیه ها

چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی و چهارمین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی
کار گاه تدوین بیزینس مدل(BM)
دومین رویداد بوت کمپ کارآفرینی قائنات
کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت ها دانش بنیان