ایستگاه سپهر (جوانان و کسب کار)با همکاری مرکزرشد واحدهای فناور قاین

۱۹/مرداد/۱۳۹۶
396

ایستگاه سپهر (جوانان و کسب کار)با همکاری مرکزرشد واحدهای فناور قاین

 اولین دوره مدون اموزشهای علمی کاربردی مبانی کسب وکاربنیادکارافرینی سپهررابا همکاری مرکز رشد واحد های فناور قاین با حضور تعدادی ازدانش اموزان داوطلب وباهمکاری اساتیدمجرب که این دوره درمدت یک ماه برگزار گردید و ماحصل این دوره نمایشگاهی به مدت2شب درپارک امام علی برپا خواهد بود .بدین وسیله ازعموم شهروندان دعوت می شودکه جهت ارج نهادن به تلاش این کارافرینان جوان؛بازدیدی ازنمایشگاه بعمل اورید.حضورتان راصمیمانه گرامی میداریم

اطلاعیه ها

 نمایشگاه تابستانی کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان قائن
کارگاه آموزشی طراحی وب سایت واپلیکیشن(اندرویدوios)
کارگاه خلاقیت ، ایده پردازی ، کارآفرینی
دومین استارتاپ دانش آموزی طرح اتاق کارآفرینی مدارس سپهر و مرکزرشد واحدهای فناور قاین