نمایشگاه بین المللی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف افغانستان 2019

۰۷/مهر/۱۳۹۸
30
تاریخ شروع:
شنبه 98/08/11 (11/02/2019)
تاریخ پایان:
سه شنبه 98/08/14 (11/05/2019)
زمان بازدید:
10 الی 16
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
056-32443131 / 09151632076
فکس:
056-32440190

اطلاعیه ها

سمینار بزرگ آشنایی با بازار سرمایه
 گارگاه بازاریابی محصولات دانش بنیان
اولین نمایشگاه تخصصی حراست ، امنیت و فناوری اطلاعات
سومین دوره لیگ اینترنت اشیا