هشتمین استارت آپ قاین با موضوع دلایل موفقیت استارت آپ ها

۱۸/دی/۱۳۹۷
14

هشتمین استارت آپ قاین با موضوع دلایل موفقیت استارت آپ ها

زمان: چهارشنبه 97/10/19

مکان:سالن جلسات مرکز رشد واحدهای فناور قاین

اطلاعیه ها

نهمین همفکر قاین
هشتمین استارت آپ قاین با موضوع دلایل موفقیت استارت آپ ها
هفتمین همفکر قاین با موضوع استارت آپ: چگونه شروع کنیم
برگزاری اولین ایده شو سلامت قاین