هفتمین همفکر قاین با موضوع استارت آپ: چگونه شروع کنیم

۱۸/دی/۱۳۹۷
10

هفتمین همفکر قاین با موضوع استارت آپ: چگونه شروع کنیم

سه شنبه97/10/18

سالن جلسات مرکزرشد واحد های فناور قاین

اطلاعیه ها

نهمین همفکر قاین
هشتمین استارت آپ قاین با موضوع دلایل موفقیت استارت آپ ها
هفتمین همفکر قاین با موضوع استارت آپ: چگونه شروع کنیم
برگزاری اولین ایده شو سلامت قاین